Pobieranie daty z internetu

próbowałem pobrać datę wykorzystująć samouczek tethering internetowy z XOD Cloud API na symulacji, a jak już pobrało to się nie zmieniał czas. Czy możecie mi w tym pomóc?

My guess would be that your code doesn’t tell it to update, but without seeing your code, it is hard to know.

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.