Створення свого символу для text-lcd 1602 в xod

Підкажіть як створити свій символ для text-lcd 1602 в xod

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.